Genel

MEB 2016 PYBS sonuçları nasıl öğrenilecek?

Parasız Yatılı Bursluluk Sınavı yani PYBS’ye giren öğrenciler için krtik gün geldi. Sınava giren öğrencilerin gözü kulağı MEB’den gelecek habere çevrildi. Peki, PYBS sonuçları saat kaçta ilan edilecek. PYBS’nin gün içinde tam olarak ne zaman açıklanacağı belli değil. Parasız Yatılı Bursluluk Sınavı sonuçlarını bekleyen öğrenciler, MEB’den gelecek haberi bekliyorlar. Bilindiği gibi Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2016 PYBS sonuçlarını 15 Temmuz’da açıklayacağını belirtmişti. MEB tarafından her sene maddi durumu düşük olan öğrencilere verilen PYBS 21 Mayıs’ta gerçekleştirilmişti.. PYBS’ye katılan 913 bin 727 öğrenci şimdi gözlerini MEB’ten gelecek PYBS sonuçları açıklamasına dikmiş durumdalar. PYBS sonuçlarını öğrenmek için aşağıdaki verdiğimiz linkleri kullanabilirsiniz.

PYBS BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI SORGULA

pybs takvimi

PYBS TERCİH VE YERLEŞTİRME TARİHLERİ NE ZAMAN?

5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11 inci sınıfların PYBS sonuçları 15 Temmuz 2016 tarihinden itibaren Bakanlığın http://www.meb.gov.tr ve http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinde ilan edilecektir. Ortaöğretim kurumlarının, meslek lisesi, teknik lise, genel lise ve imam hatip lisesi program türlerinde 11inci sınıflarında öğrenim gören öğrencilerin bursluluk ve parasız yatılılık için pansiyonlu okul tercihleri, 01-14 Ağustos 2016 tarihlerinde yapılacaktır. Yerleştirme sonuçları ise 25 Ağustos 2016 tarihinden itibaren Bakanlığın http://www.meb.gov.tr, http://odsgm.meb.gov.tr ve internet adreslerinde ilan edilecektir. Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde “Sınav Sonuç Belgesi” ni ve/veya “Yerleştirme Sonuç Belgesi” ni elektronik ortamdan alıp, onayladıktan sonra mühürleyerek öğrenci
velisi ya da öğrenciye imza karşılığı verecektir.

PYBS KAYITLARI NE ZAMAN?

Bastil kutlamalarıPYBS sonucu burslu okumaya hak kazanan öğrenciler de kayıt yaptırdıkları/öğrenim gördükleri okul müdürlüğüne belgeleri ile birlikte en geç 30 Eylül 2016 tarihi saat 17:00’ye
kadar müracaat edeceklerdir.

MEB ORTAK SINAVLAR KILAVUZUNDA PYBS

Parasız yatılılık ve bursluluk hakkından yararlanmak isteyen 8’inci sınıf öğrencileri ayrıca PYBS’ye girmeyecek, PYBS kılavuzuna göre başvuru yapmak şartıyla AOSP, PYBS yerleştirme
puanı olarak değerlendirilecektir. MEB’in kılavuzuna göre okul müdürlükleri Parasız yatılılık ve bursluluk hakkından yararlanmak isteyen, başvuru şartlarını taşıyan
öğrencilere rehberlik etmek, başvuru işlemlerini zamanında yapmak ve okulda kurulan komisyon tarafından öğrenciye ait belgeleri kontrol etmek görevindedirler.

PYBS BURSLARI NE ZAMAN ÖDENİR?

Bugün belli olacak PYBS bursunun kazananları bursları 3 ayda alacaklar. Senede 4 sefer yatırılan PYBS bursu ilk olarak genellikle Eylül-Ekim aylarında yatırılır. Sonrasında öğrenciye yapılacak ödemeler Ekim, Ocak, Nisan ve Temmuz aylarında gerçekleştirilir. PYBS bursu sınavda alınan puanlara göre belirlenir.

PYBS DAĞITIMI İLE İLGİLİ DETAYLAR

PYBS bursu farklı kontenjan gruplarına ayrılarak dağıtılır, %15’i Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu kapsamına giren öğrencilere, %10’u ikamet ettiği yerden uzakta okumak zorunda kalanlara, %25’i maddi durumları kötü fakat dersleri iyi olan çocuklara, kalan %50’si ise sınava giren diğer öğrencilere verilmektedir.

PYBS KONTENJANŞARTLARI NELERDİR?

Öğretmen Çocuğu Kontenjanı: Anne veya babanın MEB’e bağlı resmî okullarda (14/7/1965 tarihli ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi sözleşmeli öğretmenler dâhil) öğretmen olarak görev yaptığına, emekli olduğuna veya görevde iken ya da emekli olduktan sonra vefat ettiğine dair belge istenecektir. Durumu uygun olmayanlar için bu bölüm e-Okul sisteminde kapalı olarak gelecektir.
Anne veya babası öğretmen olup boşanan öğretmenlerin çocukları da öğretmen çocuğu kontenjanından başvurabileceklerdir. Maddî durum tespitinde (EK–1) Öğrenci Ailesinin Maddi Durumunu Gösterir Beyanname çocuğun velayetinin olduğu ebeveyn tarafından doldurulacaktır.

Okul Yok Kontenjanı: Ailenin oturduğu yerleşim biriminde ortaokul veya imam hatip ortaokulu (taşımalı eğitim kapsamında olanlar dâhil) bulunmayanlardan durumlarını gösterir il/ilçe millî eğitim
müdürlüklerinden alacakları belge istenecektir.

Korunmaya Muhtaç Çocuk Kontenjanı: 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ile 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamına giren ve yetiştirme yurtlarından gelen veya aynı kanunlar gereğince haklarında tedbir kararı verilmiş olan öğrencilerden durumlarını gösterir belge istenecektir. 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ile 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında yer alanlar hariç sınava müracaat edecek bütün öğrencilerden “(EK–1) Öğrenci Ailesinin Maddî  -Durumunu Gösterir Beyanname” istenecektir. Başvuru şartları altındaki tüm maddeler için verilen beyanlar ve belgeler okul müdürünün, ilgili müdür yardımcısının veya görevlendirilen bir müdür yardımcısının başkanlığında, en az 2 (iki) üye öğretmenden oluşan bir komisyon oluşturulacaktır. Bu komisyon tarafından, maddî durumları 2015 Malî Yılı için tespit edilen miktarı geçmeyen ve kontenjanla ilgili durumunu belgelendiremeyen öğrencilerin başvurularının incelenip gerekli düzeltmelerin yapılmasından sonra “diğer çocuk” kontenjanından müracaatları sağlanacaktır.

kaynak:sozcu.com.tr

Whatsapp İletişim